ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณลาภ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณลาภ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
KUNLAP SUPPLY & SERVICE LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสุนันท์ ช้างเผือก, นายบรรจง ชูสว่าง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 ธันวาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 700000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายวัสดุสำนักงาน,เครื่องเขียนแบบพิมพ์รับจ้างซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 34/8 หมู่ 5 ซ.นนทบุรี 12 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2565-5068
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณลาภ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส