ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูลเทค ซัคเซส คอมพ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูลเทค ซัคเซส คอมพ์
COOLTECH SUCCESS COMP LIMITED PERTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวกรรณิกา ดาด่วน, นายสายพิณ ใสสุก, นางสาวศิริวรรณ์ เกิดสกุล, นางเรณู ใสสุก, นางสาวขวัญฤทัย ใสสุก
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 เมษายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : รับซ่อมบริการจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : หมู่ 7 ซ.4 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูลเทค ซัคเซส คอมพ์