ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุรมิตร เทรดดิ้ง 2001

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุรมิตร เทรดดิ้ง 2001
JATURAMIT TRADING 2001 LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมพล เจษฎาพัทยา, นายปุณพจน์ ศิริอำพันธ์กุล, นายสุปรีชา เทพสรรเสริญ, นายนพพร เจริญรวย, นายศุภวิทย์ ชีรานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 มกราคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมา-ขายไป
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 6/65 ซ.เรวดี 60 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-6565-8422
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุรมิตร เทรดดิ้ง 2001