ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ทิรา มาร์เก็ตติ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ทิรา มาร์เก็ตติ้ง
JANTIRA MARKETING LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวจันทร์ทิรา ยืนยง, นายประยุกต์ สพมานะ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 ธันวาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้ากระดาษและสิ่งพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 300/14 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2962-8389
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ทิรา มาร์เก็ตติ้ง