ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมพูนุท สเตชั่นเนอรี่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมพูนุท สเตชั่นเนอรี่
CHOMPUNUT STATIONERY LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชวลิต ตันติธนูทอง, นางชะอ้อน ตันติธนูทอง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 พฤษภาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 200000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องเขียนขายปกพลาสติกและซองพลาสติกทุกชนิดขายแบบพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 59/408 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวง ออเงิน เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมพูนุท สเตชั่นเนอรี่