ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพัฒน์วัสดุภัณฑ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพัฒน์วัสดุภัณฑ์
CHAIPHAT MATERIAL LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางอุมาภรณ์ นามวงษ์, ไม่มี, นางอุมาภรณ์ นามวงษ์, นายสุรินทร์ แสนจะบก, นางสาววรินทร์ อโณทัยไพบูลย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 กุมภาพันธ์ 2539
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายนมปรุงแต่ง,ครุภัณฑ์เครื่องใช้รับเหมาก่อสร้าง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 59/108 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพัฒน์วัสดุภัณฑ์