ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์
CHAI ANANDA LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาววิไล แซ่ตั้ง, นางศรีสุภรี จันทรศิลปิน, นางศรีเสาวลักษณ์ พรสงเคราะห์, นางสาวศรีสุภาวดี คงคาเย็น, นายธีรพล ชัยอนันต์วณิชย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 ตุลาคม 2499
ทุนจดทะเบียน : 10600000
ประเภทธุรกิจ : อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 78/5 ซ.ลาดพร้าว 41 แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์