ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวงศ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวงศ์
CHARN WONGSE LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสายสมร ลิมป์โต๊ะสุวรรณ, นายทองดี โสตถิปรีดาวงศ์, นายสุวิทย์ โสตถิปรีดาวงศ์, นายสุพจน์ วิจักษณ์โยธิน, นางสาววรอนงค์ วิจักษณ์โยธิน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 มกราคม 2521
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 306 ถ.วานิช 1 แขวง จักรวรรดิ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2224-5577
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวงศ์