ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาตภัณฑ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาตภัณฑ์
JATAPHAN LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวโรดม ชาตบุตร, นางวรวรรณ ชาตบุตร, นายปราโมทย์ ชาตบุตร, นายแสง พรธิสาร, นางสาวรุ่งทิพย์ จุลเกษมศักดิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 เมษายน 2514
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อขายกระดาษทุกชนิด และอุปกรณ์การพิมพ์ ทำการพิมพ์หนังสือและเอกสารทุกชนิด สั่งกระดาษ,เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์จากต่างประเทศมาจำหน่าย
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 7/1 ซ.พร้อมมิตร ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2258-8430
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาตภัณฑ์