ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมแพนานาภัณฑ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมแพนานาภัณฑ์
CHUMPAE NANAPHAN LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวัฒนา คันธมาลย์, นายไพจิตร เกียรปุรุ, นายจำเนียร คอวนิช, นายวิเชษฐ อุสันเทียะ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 มิถุนายน 2539
ทุนจดทะเบียน : 6200000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายส่งปลีกอุปกรณ์การศึกษา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 96/5 หมู่ 15 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมแพนานาภัณฑ์