ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิลเวอร์เลค เอ็นจิเนียริ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิลเวอร์เลค เอ็นจิเนียริ่ง
SILVER LAKE ENGINEERING LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพงษ์กานต์ ทองครบุรี, นายมานะ ทองครบุรี, นางศิริพร ทองครบุรี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 มกราคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : การขาย และการบริการเกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 20/16 ถ.รถไฟ 4 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิลเวอร์เลค เอ็นจิเนียริ่ง