ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีคอมเซลส์แอนด์เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีคอมเซลส์แอนด์เซอร์วิส
C-COM SALES AND SERVICE LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิชัย ธัญญาวินิชกุล, นางสาวรัตนา ธัญญวินิชกุล, นางสาวนวรัตน์ บุตรพันธ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ทุกระบบ รับจ้างสอนคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 952 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีคอมเซลส์แอนด์เซอร์วิส