ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็ม. เซ็ทอัพ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็ม. เซ็ทอัพ
CM. SETUP LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอุทัย สิริดำรงเกียรติ์, นายอุดม สิริดำรงเกียรติ์, นายชาติชาย คันธวงค์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 ตุลาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่าย และจัดส่ง วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 57/4 ซ.8 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5324-3770
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็ม. เซ็ทอัพ