ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอฟ.มาร์เก็ตติ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอฟ.มาร์เก็ตติ้ง
C.F.MARKETING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชำนาญ ฟองสาคร, นางสมบูรณ์ ฟองสาคร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 กันยายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด วัสดุก่อสร้าง จำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน จำหน่ายอุปกรณ์โรงงานบริการติดตั้งและซ่อมแซม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 87/155 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2762-5660
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอฟ.มาร์เก็ตติ้ง