ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี-เอ็ด เรือนทอง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี-เอ็ด เรือนทอง
C-ED RUANTHONG LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางอัญชลี ชำนาญศิลป์, นางนิลมัย จันทรหอมขจร, นางวรรณวิภา จิระพงษ์สุวรรณ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียน,แบบเรียน,อุปกรณ์การเรียนการสอน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 27/13-14 ถ.ราษฎร์ดำเนิน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี-เอ็ด เรือนทอง