ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ไอ.เอส.เอนจิเนียริ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ไอ.เอส.เอนจิเนียริ่ง
C I S ENGINEERING LIMITED PARTNERSHP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอุกริช ทองชิว, นางสาวพจณี ปานนาผล, นายเอกลักษณ์ สกุลอริยะ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2544
ทุนจดทะเบียน : 1100000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและรับจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 15/1 หมู่ 5 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ไอ.เอส.เอนจิเนียริ่ง