ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์แฟกซ์ เซ็นเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์แฟกซ์ เซ็นเตอร์
SUPERFAX CENTER LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายดนัย พิลาสันต์, นายวิชัย พิลาสันต์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 มีนาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ขาย ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีดทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 183 ซ.รังสิต-นครนายก 56 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2974-0196
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์แฟกซ์ เซ็นเตอร์