ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐซีสเทค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐซีสเทค
NADHA SYSTECH LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายตรีพต เฉลิมสิริโรจน์, นายดนัย รัตนวิมล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 กรกฎาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารรับบริการติดตั้งและรับซ่อม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 314/2 หมู่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐซีสเทค