ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาต้า คาร์ด ลำปาง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาต้า คาร์ด ลำปาง
DATA CARD LAMPANG LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวอมรรัตน์ ปิ่นแก้ว, นางสาวจตุพร ปิ่นแก้ว
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 มกราคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องเขียน,วัสดุ,ครุภัณฑ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 90/6 หมู่ 13 ถ.ลำปาง-ห้างฉัตร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5422-6130
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาต้า คาร์ด ลำปาง