ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาต้า วาไรตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาต้า วาไรตี้
DATA VARIETY LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชวลิต กอบประดิษฐ์, นางสาวกัญญารัตน์ กอบประดิษฐ์, นางสาวรุ่งระพี กอบประดิษฐ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 ตุลาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : บริการรับซ่อม จัดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 69/1 หมู่ 6 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 0-3475-3149
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาต้า วาไรตี้