ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีไวซ์ ควิก เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีไวซ์ ควิก เซอร์วิส
DEVICE QUICK SERVICE LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกฤษณ์ ไทรงาม, นายสิทธิชัย ศรีดี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ขายและซ่อมเครื่องวัดและกำเนิดไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอิเล็คทรอนิคส์ เครื่องทดสอบทางการศึกษาโทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์อะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 998/188 หมู่ 1 แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2916-4558
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีไวซ์ ควิก เซอร์วิส