ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.อาร์.เทค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.อาร์.เทค
D.R. TECH LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาววิลาวัลย์ เทพภูษาวัฒนา, นายสมุทร สุริย์จามร, นางวิภา สุริย์จามร, นายปฐมพงศ์ แสงเทพ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 กรกฎาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 1400000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมา-ขายไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1/2 หมู่ 5 ถ.สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โทรศัพท์ : 0-3652-4300
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.อาร์.เทค