ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี แอนด์ พี ออฟฟิศเวิลด์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี แอนด์ พี ออฟฟิศเวิลด์
D & P OFFICE WORLD LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายดิษฐพล โพทิพย์วงษ์, นางพิชญ์สินี เนื้อน้อย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2545
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายหมึกพิมพ์ เครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 202/34 หมู่ 1 ถ.นาวงศ์ประชาพัฒนา ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2929-1827
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี แอนด์ พี ออฟฟิศเวิลด์