ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากบุ๊คเซ็นเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากบุ๊คเซ็นเตอร์
TAK BOOK CENTER LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายแก้ว พัฒนาชวนชม, นายวันชัย พัฒนาชวนชม, นางศิรินทิพย์ พัฒนาชวนชม, นางสาวณัฐกฤตา พัฒนาชวนชม,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 ธันวาคม 2531
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องเขียน,อุปกรณ์การเรียน,แบบพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 4/15-16 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-2692
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากบุ๊คเซ็นเตอร์