ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถวิลวิทย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถวิลวิทย์
THAWINWIT LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายถวิล บุตรี, นายประหลาด ผิวผาง, นายสนิท บุญวิจิตร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 สิงหาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายครุภัณฑ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 641/96 ถ.ทองประเสริฐ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถวิลวิทย์