ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวรรณพาณิชย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวรรณพาณิชย์
THAVEEWAN PANICH LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวทวีวรรณ จันทร์แดง, ไม่มี, นางสาวทวีวรรณ จันทร์แดง, นางพึงใจ เพ็งมณี,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 กันยายน 2539
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รายได้จากการขายปลีกเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 185 หมู่ 8 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวรรณพาณิชย์