ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทศพล เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทศพล เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
THOSAPHON TRADING & SERVICE LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทศพล วรวุฒิวิทยานันท์, นางพูนศรี วรวุฒิวิทยานันท์, นายธานินทร์ ช้างมูป
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 เมษายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 2500000
ประเภทธุรกิจ : อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 300/3 หมู่ 26 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทศพล เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส