ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทับปุด เซ็นเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทับปุด เซ็นเตอร์
THAP PUD CENTER LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสาธิต เทพณรงค์, นายวีรกิจ เทพณรงค์, นางนีรนาถ ภู่ทอง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 สิงหาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 810000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียนแบบเรียนจำหน่ายสินค้าเบ็ตเตล็ด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 5/19 หมู่ 1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โทรศัพท์ : 0-7644-2027
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทับปุด เซ็นเตอร์