ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีอาร์ที คอมพิวเตอร์ ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีอาร์ที คอมพิวเตอร์ ซัพพลาย
TRT COMPUTER SUPPLY LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางราตรี ตาเพ็ชร, นายธรรมนูญ ตาเพ็ชร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 มีนาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายส่ง-ปลีกหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 164 ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 12 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2935-5258
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีอาร์ที คอมพิวเตอร์ ซัพพลาย