ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.ที. สเตชั่นเนอรี่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.ที. สเตชั่นเนอรี่
T.V.T. STATIONERY LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสมศรี กิตติธนามณี, นายมนัสศักดิ์ ทศพรทวีทรัพย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 มกราคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 4500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายส่ง-ปลีกเครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 75,77 ซ.เจริญนคร 60 ถ.เจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.ที. สเตชั่นเนอรี่