ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เค.เอ็น.เทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เค.เอ็น.เทรดดิ้ง
T K N TRADING LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพูนศักดิ์ ธรรมติกานนท์, นางสุธัญญา ธรรมติกานนท์, นายชัยรัตน์ อรุณวิราม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 มกราคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายกระดาษ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 19/20 หมู่ 4 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เค.เอ็น.เทรดดิ้ง