ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอช เอ แคลิ่งคูล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอช เอ แคลิ่งคูล
THA CARRING COOL LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธรรมศาสตร์ ธรรมธร, นายหิมเวศ มงคลสรณะ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 กุมภาพันธ์ 2546
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการบริการซ่อม ติดตั้งและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ เครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 9/52 หมู่ 3 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2896-4731
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอช เอ แคลิ่งคูล