ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ ซัน โอเอ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ ซัน โอเอ.
T AND SON O.A. LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชิติพัทธ์ โตกระแสร์, นางสาวคติยา ลาภสวัสดิ์มงคล, นายสมภพ จิ๋วแหยม, พันตำรวจเอกธงชัย โตกระแสร์, นางสุไร โตกระแสร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 ตุลาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 774000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องเขียน แบบเรียนอุปกรณ์สำนักงานเดินสายไฟฟ้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 4/281 หมู่ 8 ถ.บางนา-ตราด แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ ซัน โอเอ.