ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อปมาร์เก็ตติ้ง ซิสเต็ม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อปมาร์เก็ตติ้ง ซิสเต็ม
TOP MARKETING SYSTEM LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางนวกมล นามไพโรจน์, นายวรพจน์ นามไพโรจน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 สิงหาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่ายคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 154 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5340-4540
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อปมาร์เก็ตติ้ง ซิสเต็ม