ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท๊อป คอนเซ็ปต์ 2002

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท๊อป คอนเซ็ปต์ 2002
TOP CONCEPT 2002 LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชาตรี ชินเศรษฐวงศ์, นางสาวหนึ่งฤทัย ข่ายม่าน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 กรกฎาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : วัสดุสำนักงานและอุปกรณ์สิ้นเปลือง ขายปลีก ผ้า และการพิมพ์ผ้า ขายวัสดุงานบ้าน งานครัว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 179 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท๊อป คอนเซ็ปต์ 2002