ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัยเซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัยเซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
THONGCHAI SERVICE & ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธงชัย อินทรประสาท, นางสาวจันทิมา สินธพพันธุ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท เครื่องพิมพ์ เครื่องใช้สำนักงาน ทั้งสินค้าเก่าใหม่ ซ่อมบำรุงรักษาสินค้าดังกล่าวประกอบกิจการให้บริการถอด ประกอบและล้างระบบผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 88/47,49 หมู่ 16 ถ.หทัยราษฎร์ แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัยเซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง