ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลวิศวกรก่อสร้างไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลวิศวกรก่อสร้างไทย
THANAPHOL ENGINEERING THAI CONSTRUCTION LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธนพล พุทธนุรัตนะล, นายประทีป ศิริประเสริฐ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 กรกฎาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง,จำหน่ายจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างรับทำสื่อโฆษณาทุกชนิดจำหน่ายอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 500/87 หมู่ 13 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลวิศวกรก่อสร้างไทย