ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนานันต์ เทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนานันต์ เทรดดิ้ง
TANANUN TRADING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไชโย ทองเรือง, นายนันทพล หนุนพล, จ่าเอกสมยศ ทองเรือง, นางสาวจันทรา ทองเรือง,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายน้ำหมึก ตลับหมึกสำหรับงานพิมพ์ทุกชนิด เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริการติดตั้งซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 67/713 หมู่ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนานันต์ เทรดดิ้ง