ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิติภัณฑ์เซ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิติภัณฑ์เซ่ง
THITIPHAN (SENG) LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางวาสนา พาฬเสวต, นายธิติ พาฬเสวต
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 มีนาคม 2529
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 130/1-2 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิติภัณฑ์เซ่ง