ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวล เอ็นเตอร์ไพรซ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวล เอ็นเตอร์ไพรซ์
NUAN-ENTERPRISES LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสอาจ เย็นจิตร์, นายไฮนซ์ ไมเคิลฟูซส์, นายแดง เย็นจิตร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 มิถุนายน 2537
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องกลไฟฟ้าบริการวางแผน ออกแบบให้คำปรึกษา และวางระบบทางวิศวกรรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 89/376 หมู่ 3 ถ.บายพาส ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3880-9147
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวล เอ็นเตอร์ไพรซ์