ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารา อินเตอร์เทรด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารา อินเตอร์เทรด
NARA INTERTRADE LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางเกษร แสงบรรจง, นายสุริยน พิเชษฐไพบูลย์, นางสาวภิชาดา ชาวชายโขง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 เมษายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน ซ่อมแซมเครื่องใช้
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 153/8 ถ.คลองบางจาก แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2457-7837
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารา อินเตอร์เทรด