ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิรมล สงขลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิรมล สงขลา
NIRAMOL SONGKHLA LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทวีป มลิวรรณ, นางสาวเยาวลักษณ์ มลิวรรณ, นางสาวภัทรา มลิวรรณ, นายถนอม มลิวรรณ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 สิงหาคม 2530
ทุนจดทะเบียน : 800000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายครุภัณฑ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2-2/1 ถ.เพชรคีรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7431-1123
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิรมล สงขลา