ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวลายน์ออฟฟิส ออโต้เมชั่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวลายน์ออฟฟิส ออโต้เมชั่น
NEWLINE OFFICE AUTOMATION LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอาจหาญ สาสุธรรม, นายสรยุทธ์ เขมาวุฒานนท์, นางสาวณัชชา ลำดับศรี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2541
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า บริการซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน ได้แก่ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องโทรสาร (ขายปลีก)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 573-575 ถ.วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 5856460
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวลายน์ออฟฟิส ออโต้เมชั่น