ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์
NEW TECHNOLOGY HARDWARE LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวกนิาฐนันท์ คุณาวาณิชกุล, นายกานต์ สทรลักษณ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายอะไหล่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขายซอฟท์แวร์คอมพิวตอร์บริการติดตั้งวางระบบเครือข่ายเน็ตเว็ร์ค บริการรับพิมพ์รายงาน และเขียนโปรแกรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99 อาคาร ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 2 ห้อง เอสซี 218 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์