ห้างหุ้นส่วนจำกัด น.ท. ซัพพลายส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น.ท. ซัพพลายส์
N.T. SUPPLIES LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางกนกพร มีวงศ์ธรรม, นางสาวน้ำทิพย์ ชินะทัตต์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 สิงหาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอะไหล่อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เกษตร งานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2194/22 ซ.เจริญกรุง ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2980-3047
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด น.ท. ซัพพลายส์