ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางปะกงซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางปะกงซัพพลาย
BANGPAKONG SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไตรภูมิ พัฒนยินดี, นางนวพร พัฒนยินดี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมา-ขายไป วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 49 หมู่ 4 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ : 0-6153-1009
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางปะกงซัพพลาย