ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เอส. โอเอ มาร์เก็ตติ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เอส. โอเอ มาร์เก็ตติ้ง
B.K.S. OA MARKETING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายตันเบ็งเกียรติ, นางสาวธนภรณ์ แซ่เบ๊, นางวนิดา แซ่เบ๊
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 กันยายน 2538
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องถ่ายเอกสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 161/5 ถ.เจริญเมือง แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2611-6549
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เอส. โอเอ มาร์เก็ตติ้ง