ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เฟิร์ส คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เฟิร์ส คอมพิวเตอร์
B FIRST COMPUTER LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางจำนงค์ นวลผกา, นายวัฒนชัย มีทรัพย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 มีนาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งปลีกและส่ง รับติดตั้ง,วางระบบ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 222/25 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 0-3231-3186
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เฟิร์ส คอมพิวเตอร์