ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.พี.คอมแอค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.พี.คอมแอค
B.S.P.COM AC LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวรจนาภรณ์ คำขัติ, นายมณเฑียรชัย หยุนแดง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 ตุลาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 700000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการวางระบบงาน รวมถึงการจำหน่าย และให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรมสำเร็จรูป
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 399/77 ซ.ซันชายวิลเลจ ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0-5384-5114-6
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.พี.คอมแอค