ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญส่ง มาร์เก็ตติ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญส่ง มาร์เก็ตติ้ง
BOONSONG MARKETING LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโกศล กุลธำรง, นางกัณฐิกา กุลธำรง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2531
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน,เครื่องเขียน,วัสดุไฟฟ้า-ประปา สินค้าและอุปกรณ์การเกษตร,ของใช้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ฯลฯ ให้กับส่วนราชการ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1097/63 หมู่ 12 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2747-4005
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญส่ง มาร์เก็ตติ้ง